LylaЛила Магдалина Василівна

Учений в області психолінгвістики розвитку, педагогічної і вікової психології.

Кандидат психологічних наук (17.04.1997). Тема кандидатської дисертації: «Психологічні фактори засвоєння учнями сьомих-дев’ятих класів іноземної мови».

Доцент кафедри теорії та методики викладання англійської мови (20.02.2004).

Член редколегії журналу: «Психолінгвістика».

Місто роботи: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» – доцент, член лабораторії «Психолінгвістика розвитку».

Коло наукових інтересів – психолінгвістика розвитку, лінгвопедагогічна психологія, лінгводидактика.

Основні досягнення – виявлено вплив психологічних факторів на успішне засвоєння іноземної мови, особливості сприйняття іншомовних лексичних одиниць, семантизації й розуміння іншомовного мовлення, розроблена система формування мовленнєвої діяльності студентів.

Основні напрямки науково-дослідної діяльності: професійно-мовленнєва діяльність майбутніх викладачів ВУЗів, психолінгвістика в навчанні іноземної мови, психолінгвістика розвитку та ін.

Робочий адрес: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, к. 207, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., Україна, 08401.

Роб. телеф.: +380456758792; моб.: +380688058441.

Основні публікації:

1. Лила М. В. Психолінгвістичні чинники успішного оволодіння іноземною мовою / М. В. Лила // Психолінгвістика в Україні: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2007. – С. 91–97.

2. Лила М. В. Психологические особенности развития иноязычной речи подростков / М. В. Лила // Язык и мышление. Психологические и лингвистические аспекты : Материалы YII-ой Международной научной конференции (Ульяновск, 16–19 мая 2007 г.) / Отв. ред. А. В. Пузырев. – М.: Институт языкознания РАН; Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2007. – С. 232–233.

3. Lyla M.V. TAKING INTO CONSIDERATION THE INDIVIDUAL PECULIARITIES OF FOREIGN LANGUAGE STUDYING / M. V. Lyla // Міжнародна науково-практична конференція. Riga Teacher Training and Educational Management. Academy International Scientific Conference:” DIDACTICS OF SCIENCE TODAY AND TOMORROW”. – Riga, March 15–17, 2008. – Р. 461–465.

4. Лила М. В. Врахування особливостей сприймання у засвоєнні лексичних одиниць іноземної мови / М. В. Лила // Психолінгвістика: [Науково-теоретичний збірник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – С. 34–42.

5. Лила М. В. Слово як об’єкт відчуття і сприймання у засвоєнні іноземної мови / М. В. Лила. – К.: Інститут психології Г.С. Костюка АПН України, 2009. – Том ІХ. – Частина 3. – С. 116–125.

6. Лила М. В. Восприятие иноязычных лексических единиц в овладении иностранным языком / М. В. Лила // Психолингвистика в ХХI веке: результаты, проблемы, перспективы: Материалы XVI Межд. симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации (Москва, 15–17 июня 2009 г.). – С. 389–390.

7. Лила М. В. Проблема засвоєння знань у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови до педагогічної діяльності / М. В. Лила // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. – Серія: Педагогічні науки. – Вип. № 13. – Глухів ГДПУ, 2009. – С. 90–95.

8. Лила М.В. Розвиток особистості учня засобами іноземної мови / М. В. Лила // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький ПП «СКД». – Вип. 4., 2009 – С. 70–76.

9. Лила М. В. Психологические факторы успешного овладения знаниями в обучении иностранному языку / М. В. Лила // Понимание в коммуникации: [Сб. статей] / Департамент образования города Москвы; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГОУ ВПО МГПУ). – Москва, 2009. – С. 244–250.

10. Лила М. В. Особливості відчуття і сприймання слова в іншомовній мовленнєвій діяльності / М. В. Лила // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький ПП «СКД», 2012. – Вип. 10. – С. 82–87.

11. Лила М. В. Комунікативна мотивація у навчанні усному спілкуванню / М. В. Лила // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький ПП «СКД», 2013. – Вип. 12. – С. 98–102.

12. Лила М. В. Роль контексту в семантизації слова й розумінні тексту висловлювання / М. В. Лила // Теоретична й дидактична філологія: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 16. – С. 181–188.

13. Lyla M. V. Experimental investigation of teen-agers’ attention as a factor of successful English language mastering / М. В. Лила // Психолінгвістика в сучасному світі – 2013: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (18–19 жовтня 2013 р., Переяслав-Хмельницький). – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. – С. 49.

14. Lyla M. V. Experimental investigation of teen-agers attention as a factor of successful English language mastering / М. В. Лила // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2014. – Вип 15. – С. 85–98.

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < червня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
416939
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
1
229
571
6498
416939

Your IP: 54.159.91.117