KalmukovaКалмикова Лариса Олександрівна

Учений в області психолінгвістики розвитку, педагогічної і дитячої психології.

23 квітня 2012 р. обрана академіком в Міжнародній Академії Наук Педагогічної Освіти (посвідчення № 2240).

Кандидат педагогічних наук (17.11.1982). Доктор психологічних наук (21.09.2011). Тема докторської дисертації: «Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку».

Доцент кафедри мовознавства і методики викладання мов (1990). Професор кафедри дошкільної педагогіки і психології (2007).

Член редколегії журналів: «Гуманітарний вісник» і «East European Journal of Psycholinguistics».

Почесні звання: «Відмінник освіти» (2001), «Почесний працівник туризму України» (2000).

Нагороджена грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (№ 490 від 30 квітня 2004).

Місце роботи: Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – професор, завкафедрою психології, завлабораторією «Психолінгвістика розвитку».

Коло наукових інтересів – психолінгвістика розвитку, рефлексивна психолінгвістика, лінгвопедагогічна психологія, лінгводидактика.

Основні досягнення – виявлені закономірності розвитку мовленнєвої діяльності дошкільників, встановлені механізми онтогенезу мовлення дітей, розроблена система формування у дошкільників мовленнєвої діяльності, встановлена динаміка і вектори мовленнєвого онтогенезу дошкільників.

Основні напрямки науково-дослідної діяльності: професійно-мовленнєва діяльність майбутніх викладачів ВУЗів, психолінгвістика в навчанні рідній, другій й іноземній мовам, дитячий психолінгвізм, психолінгвістика розвитку та ін.

Робоча адреса: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, к. 207, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., Україна, 08401.

Роб. телеф.: +380456758792; дом.: +380937566090; моб.: +380679076030.

Основні публікації:

1. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти: [навч. посібн. для студентів ВНЗ]. – К.: НМЦВО, 2003. – 320 с.

2. Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку: [монографія]. – К.: Фенікс, 2008. – 497 с.

3. Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку: діагностико-розвивальна програма: [монографія]. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2010. – 212 с.

4. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку: [монографія]. – К.: Вид-во «ПП Медвєдєв», 2007. – 304 с.

5. Психологія мовлення і психолінгвістика: [навч. посібн. для студентів ВНЗ]. – К.: Фенікс, 2008. – 235 с.

6. Методика викладання дитячої психології та дошкільної педагогіки в педагогічних коледжах: [навчальний посібник для студентів ВНЗ] / Л. О. Калмикова, Н. В. Харченко. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. – 424 с.

7. Kalmykova L. Psychological Aspects of Speech Formation in Pre-Schoolchildren / L. O. Kalmykova // Academy International Scientific Conference: «DIDACTICS OF SCIENCE TODAY AND TOMORROW». – Riga: Teacher Training and Educational Management, March 15–17, 2008 – p. 442– 446. (12 pt).

8. Калмикова Л. О. Психолінгвістичні принципи формування мовленнєвої діяльності в дітей старшого дошкільного віку / Л. О. Калмикова // Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2009. – Вип. 3. – С. 54–60.

9. Калмыкова Л. А. Специфика речевых операций у дошкольников / Л. А. Калмыкова // Психолингвистика в ХХІ веке: результаты, проблемы, перспективы: тезисы докладов ХVI международного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации (Москва, 15 – 17 июня 2009 г.); ред. коллегия: Е. Ф. Тарасов (отв. ред.), О. В. Балясникова, Е. С. Ощепникова, Н. Ф. Уфимцева. – М.: Изд-во «Эйдос», 2009. – С. 143–144.

10. Калмыкова Л. А. Психолингвистические особенности мотивации речевой деятельности у детей старшего дошкольного возраста / Л. А. Калмыкова // Актуальные проблемы речевого и лингвистического развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: материалы Международной научно-практической конференции (Орел, октябрь 2009 г.) – Орел: Изд-во ОГУ, 2009. – С. 123–125.

11. Калмикова Л. О. Психолінгвістичні принципи розвитку мовленнєвої діяльності в старших дошкільників / Л. О. Калмикова // Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2009. – Вип. 4. – С. 51–56.

12. Kalmykova L. O. Diagnostics and Description of Children's of Five Speech in Terms of Internal Programming and Grammatical Structuring // L. Kalmykova / Ad verba liberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology. – Riga: Teacher Training and Educational Management Academy. – Volume 1. – Number 1. – May 2009. – 32–39.

13. Калмыкова Л. А. Опыт использования металингвопсихологических технологий формирования речевой деятельности у детей старшего дошкольного возраста / Л.А. Калмыкова // Филологическое образование детей дошкольного возраста: сборник статей по итогам Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых, педагогов-практиков «Содержание филологического образования в период детства» (Екатеринбург, 20–21 апреля 2010 г.). – Екатеринбург, 2010. – С. 39–47.

14. Калмикова Л. О. Принципи формування мовленнєвої особистості дошкільника – суб'єкта мовленнєвої діяльності / Л. О. Калмикова //Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2011. – Вип. 7. – С. 25–31.

15. Калмикова Л. О. Діяльнісна психолінгвістика Л. С. Виготського / Л. О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2012. – Вип. 9. – С. 62–69.

16. Калмыкова Л. А. Особенности восприятия и понимания дошкольниками языковых единиц // Современный детский сад. – 2012. – №2. – С. 2 – 9.

17. Калмикова Л. О. Теорія формування у дітей дошкільного віку мовленнєвої діяльності / Л. О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2012. – Вип. 11. – С. 37–46.

18. Калмыкова Л. А. Закономерности развития речевой деятельности детей старшего дошкольного возраста // Развитие детской речи и творчества: традиции и перспективы / Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: НИИ школьных технологий, 2012. – 200 с.

19. Kalmykova L. On the results of study the regularities of speech development in preschoolers // Theory for practice in the education of contemporary society, Riga, 2012. – 140 – 147.

20. Калмикова Л. О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього діалогізму особистості / Л. О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2013. – Вип. 14. – С. 185–198.

21. Калмикова Л. О. Роль кафедри в реалізації компетентнісного підходу у вищій освіті засобами психолінгвістики / Л. О. Калмикова // Проблеми освіти. – № 77. – Ч. 1. – 2013. – С. 86-91.

22. Калмикова Л. О. Вища освіти України і нейролінгвістичний, психолінгвістичний та соціально-мовний аспекти / Л. О. Калмикова // Проблеми освіти. – № 74. – Ч. 1. – 2013. – С. 11-17.

23. Kalmykova L. O. Psycholinguistic Aspects of Phraseology as Theoretical and Methodological Foundations of Children's Speech Enriching by Expressive and Stylistic Language Means / L. Kalmykova, I. Mysan // East European Journal of Psycholinguistics. – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. – Issue 1. – P. 66–74.

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < червня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
416939
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
1
229
571
6498
416939

Your IP: 54.159.91.117