ПОЛОЖЕННЯ

про конфлікт інтересів

  1. Загальні положення

Збірник наукових праць «Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics» (далі – Збірник) орієнтується на врахування в своїй діяльності наступних принципів і правил, передбачених положенням про конфлікт інтересів в тріаді «Автор – Рецензент – Редакція»:

Довіра громадськості до об’єктивності процесу рецензування та якості опублікованих статей багато в чому залежить від того, наскільки враховуються можливі конфлікти інтересів при рецензуванні та прийнятті рішення про публікацію.

Конфлікт інтересів може виникнути в тому випадку, якщо рецензент, член редколегії або співробітник редакції має відношення до працівника, який може суб’єктивно вплинути на рішення про публікацію.

Спричинити конфлікти інтересів можуть відносини з роботодавцем, родинні зв’язки, залученість у фінансові відносини тощо. Конфлікти можуть також виникати в результаті академічного змагання, особистих симпатій і антипатій та ін.

Редакція Збірника передбачає обов’язкове отримання від усіх авторів і рецензентів  декларації про будь-які існуючі конфлікти інтересів, що можуть впливати при поданні й підготовці рукопису до друку.

  1. Права та зобов’язання Автора

2.1. Автори статей мають право використовувати матеріали опублікованої статті:

–    у доповідях на конференціях або в цілях освіти;

–    у дисертаційній роботі;

–    у фрагментах наступних статей.

2.2. Автори наукових статей мають зобов’язання: а) підписувати відповідну форму про конфлікт інтересів; б) надавати підтвердження, що подана стаття не була раніше опублікованою в інших збірниках чи журналах, у тому числі іншими мовами (збірник наукових праць «Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics» володіє ексклюзивним правом на публікацію оригінальних робіт, ніде не опублікованих раніше).

  1. Права та зобов’язання Рецензента

3.1. Рецензент має право відмовитися від експертного оцінювання наукової статті, не пояснюючи причин відмови, крім повідомлень про конфлікт інтересів.

3.2. Рецензенти мають зобов’язання: а) підписувати відповідну форму про конфлікт інтересів; б) розкривати членам редакції будь-які конфлікти інтересів, які можуть вплинути на їх думку про статтю (видавці мають бути своєчасно поінформовані про можливі конфлікти інтересів, щоб оперативно врегулювати процес рецензування); в) не використовувати в своїх інтересах знання про дослідження, описані в статті, до її опублікування.

  1. Права та зобов’язання Редакції

4.1. Редакція Збірника має право: а) відбирати або відхиляти матеріали рукописів; б) доводити до загального відома, у т.ч. розміщувати статтю повністю або частково в мережі Інтернет на веб-сторінці Збірника та інших інформаційних ресурсах; в) використовувати метадані (назва, ім'я автора (правовласника), анотації, бібліографічні матеріали тощо) статті шляхом розповсюдження і доведення до загального відома, обробки та систематизації, а також включення в міжнародні науково-метричні бази даних та інформаційні системи; г) зберігати й обробляти персональні дані автора без обмеження терміну з метою включення їх до бази даних відповідно до Закону України No. 2297-УІ "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 (прізвище, ім'я, по батькові; відомості про наукову кваліфікацію (науковий ступінь, вчене звання); відомості про місце роботи та посаду; контактні дані авторів; відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних наукової літератури з метою їх подальшої обробки для здійснення пошукових операцій у цих базах даних).

4.2. Редакція Збірника має зобов’язання: а) підписувати відповідну форму про конфлікт інтересів; б) вживати заходи щодо усунення будь-яких конфліктів інтересів у випадку їх виникнення; в) захищати права інтелектуальної власності авторів рукописів; в) приймати всі можливі заходи для попередження порушення авторських прав третіми особами.

  1. Відповідальність Автора

5.1. Автори несуть відповідальність за: а) вказівку потенційних конфліктів інтересів, які можуть вплинути на рішення про публікацію їх роботи; б) об’єктивність розкриття джерел фінансування дослідження, що публікується; в) коректність написання персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові; відомості про наукову кваліфікацію (науковий ступінь, вчене звання); відомості про місце роботи та посаду; контактні дані авторів); г) дотримання передбачених чинним законодавством авторських зобов’язань.

  1. Відповідальність Рецензента

6.1. Рецензенти несуть відповідальність за: а) об’єктивність і неупередженість оцінки змісту наукової статті; б) компетентний, всебічний і ґрунтовний аналіз як позитивних якостей статті, так і конкретних недоглядів; в) своєчасність

  1. Відповідальність Редакції

7.1. Редакція несе відповідальність за: а) своєчасний випуск Збірника; б) розміщення статей повністю або частково в мережі Інтернет на веб-сторінці Збірника та інших інформаційних ресурсах; в) якість матеріалів, виданих у Збірнику.

 

 

Положення про конфлікт інтересів (для Автора -ів)

Положення про конфлікт інтересів (для Редакції)

Положення про конфлікт інтересів (для Рецензента -ів)

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < липня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
423717
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
44
162
701
5381
423717

Your IP: 54.80.7.173