Статті

titleПсихолінгвістика в сучасному світі – 2015

Психолінгвістика в сучасному світі – 2015 : Тези X Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2015 року, Переяслав-Хмельницький) / Відп. ред. Л.О. Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2015. – 150 с.


Титул 
Зміст 
Відомості про авторів 

Акімова Н.В.  Дослідження особливостей розуміння інтернет-комунікації за допомогою діалогічного та мультимедійного експериментів  10

Бондаренко О.Ф.  Психосемантика маніпуляції: структура й зміст висловлювання  12

Бочаріна Н.О.  Гендерні особливості комунікативних здібностей у підлітковому віці  14

Бутакова Л.О.  Комплексный дискурсивно-психолингвистический анализ институциональных и персональных коммуникаций с участием ребёнка  16

Ващенко І.В., Литвиненко О.О.  Вплив авторської орієнтації на особливості сприймання тексту читачем  18

Гордієнко-Митрофанова I.В., Постолова I.В.  Психолінгвістичні особливості граматичних маніпулятивів як засобів активізації емоційної пам’яті  20

Грубич К.В.  Концепт «їжа» у формуванні ефективних соціальних комунікацій на телебаченні  22

Дем’яненко С.Д.  Металінгвістичний емпіризм – основа для становлення мовних понять у дітей старшого дошкільного віку  24

Досенко А.К.  До питання динаміки розвитку української блогосфери  26

Дядюша Ю.В.  Розповідання за серією сюжетних картинок – передумова розвитку внутрішнього мовлення дітей старшого дошкільного віку  28

Засєкін С.В., Колесникова І.М.  У пошуках перекладацьких універсалій: корпусний підхід до експліцитації  29

Засєкіна Л.В.  Психолінгвістичний підхід до дослідження наративної компетентності лікарів  30

Зубарєва М.А.  Психолінгвістичний підтекст подій євромайдану в незалежній Україні  32

Ігнатьєва С.Є.  Щоденниковий дискурс як феномен національної культури  33

Калмиков Г.В.  Становлення мовленнєвої особистості психолога  35

Калмикова Л.О., Сорока З.В.  Розвиток суб’єкта мовленнєвої діяльності –мовленнєвої особистості дошкільника  36

Карп’юк М.Д.  Лексико-семантичне поле канонів універсалії «Вічність»  38

Кириченко Т.В.  Теоретичні аспекти формування мовленнєвої культури майбутніх психологів в процесі професійної підготовки  41

Коміна Т.О.  Використання елементів гри у вітчизняних телевізійних новинах як соціальнокомунікаційна технологія  43

Компанцева Л.Ф.  Технології сугестивної лінгвістики в мобілізації мережевих спільнот  45

Кондрашихин А.Б.  Многоязыковая среда как стимул карьерного роста выпускника ВУЗа  47

Корніяка О.М.  Психологія професійно-комунікативного самоздійснення викладача вищої школи  49

Короп О.А.  Розвиток механізму вірогідного прогнозування в процесі навчання аудіюванню як виду мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку  51

Кубрак Т.А.  «Диалог» со зрителем в кинодискурсе: формирование значений в ответных репликах  53

Кючуков Х.С., Ушакова О.С., Яшина В.И.  Изучение особенностей речевого развития детей дошкольного возраста в условиях билингвизма  55

Лапшина І.М., Козак І.І.  Порівняльні аспекти формування мовної особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку  57

Лила М.В.  Образність слова в оволодінні іноземною мовою  59

Лобода В.В.  Особливості роботи фасилілатора у віртуальному навчальному середовищі  61

Лохвицька Л.В.  Психолінгвістичні особливості вербалізації моральних понять як показника моральної вихованості дошкільників  63

Луценко І.О.  Структура професійно-мовленнєвих умінь вихователя дітей дошкільного віку  65

Мачикова М.К.  Розбудова іміджів українських та російських військовослужбовців як результат соціальної перцепції (на матеріалі соціальних мереж)  66

Мельникова І.М.  Психолого-лінгвістичні аспекти у професіограмі магістра вищої школи  68

Мельникова О.С.  Особливості дисидентської комунікації в Радянській Україні на прикладі «Радіо Свобода»  70

Мисан І.В.  Психолінгвістичні особливості оволодіння дітьми дошкільного віку фразеологізмами  72

Михальчук Н.О., Івашкевич Е.Е.  Психолінгвістичні аспекти відтворення розмовної та побутової лексики у перекладі роману Джерома Девіда Селінджера «Над прірвою у житі»  74

Мілінчук В.І.  Психолінгвістичні особливості експресивної дислалії в дітей  76

Молодиченко В.В., Молодиченко Н.А.  Філософія освіти і процеси гармонізації науки та вищої освіти  77

Недашківська Т.Є., Загородня О.Ф.  Стимул як система зв’язків та його аналіз в асоціативному експерименті  78

Недашківська Т.Є., Самійлик С.В.  Формування стимульного списку для проведення вільного асоціативного експерименту  80

Новикова Г.П.  Формирование психолингвистической культуры студентов вуза в системе непрерывного лингвистического образования  82

Олександренко К.В.  Маніпулятивний вплив у мас-медійному політичному дискурсі  84

Орап М.О.  Теоретичний аналіз проблеми репрезентації змісту мовленнєвого досвіду  85

Петрова Г.Л.  Зіставний психолінгвістичний аналіз назв продуктів харчування в українській та новогрецькій мовах (на матеріалі асоціативних полів слів-стимулів молоко / γαλα)  87

Порядченко Л.А.  Психолінгвістична концепція мовної знаковості  89

Потапчук Є.М.  Вплив ревнощів на мовленнєву поведінку подружжя  92

Роменкова В.А.  Имя ребенка как фактор формирования идентичности  94

Рудківська Н.Л.  Особливості синтаксичного структурування висловлювань дітей старшого дошкільного віку  96

Румянцева И.М.  Овладение иноязычной речью через развитие когнитивных процессов  98

Савченко О.В.  Базові характеристики наративної структури  100

Савчин О.М.  Особливості різного типу розповідей дітей старшого дошкільного віку  102

Сибирякова Е.А.  От линейного к мультипликативному: моделирование связи аудитории и современных медиа  103

Скорофатова З.Т.  Особливості розвитку контрастного мовлення дітей старшого дошкільного віку  105

Сліпецька В.Д.  Вираження негативних емоцій як стимул розвитку системи пунктограм в українській, російській, англійській мовах (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я», М.В. Гоголя «Как поссорились Иван Иваныч с Иваном Никифоровичем», Ч. Діккенса «Записки піквікського клубу»)  106

Соколова С.О.  Трансформація мовної поведінки українськомовних киян під впливом середовища  108

Тамразян А.С.  Имитация – начальная стадия развития языка в онтогенезе  110

Танана С.М.  Психолого-педагогічні особливості навчання студентів-економістів термінологічної лексики  112

Терехова Д.І.  Віра у сприйнятті українців, росіян та білорусів (за результатами матеріалів асоціативних експериментів)  114

Турчак О.М.  Вербальні прояви тривожності у писемному мовленні студентів  116

Федосєєва І.В.  Проблема комунікативної толерантності в професійній педагогічній діяльності вчителя  118

Федько С.Л.  Факторна структура соціокультурного змісту професійної рефлексії практикуючих психологів  120

Харченко Н.В.  Мовна особистість дошкільника в умовах аудіювання  122

Храбан Т.Е.  Экспериментальное направление психолингвистики в изучении языкового сознания  124

Цар І.М.  Мовна стійкість, мовна толерантність і мовний конформізм в повсякденному спілкуванні молоді  126

Цьось Ю.А.  Соціально-психологічні виміри комунікативно-мовленнєвих стилів студентів  128

Чернякова О.І.  Розвиток аудіювання і говоріння дітей дошкільного віку (розмовляємо з англійськими друзями)  130

Чижма Д.М.  Психологічний супровід як форма корекції й розвитку саморегуляції учнів підліткового віку  132

Чміль Н.С.  Вербальна репрезентація концепту професії богослова у студентів духовних та державних ВНЗ  134

Шелудько В.Л.  Перемикання кодів у розмовному мовленні держслужбовців Полтавщини – координативних білінгвів  136

Шостак О.Г.  Дослідження лінгвістичного гештальту good / evil  138

Юдко Л.В.  Актуалізація дискурсу толерантності (сугестивний аспект) в електронних медіа  140

 

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < липня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
423239
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
38
185
223
4903
423239

Your IP: 23.20.25.122