1. Технічне оформлення тексту статті

Редактор: МS Word.

Шрифт – Times New Roman

Поля: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 3 см, праве – 1,5 см

Розмір – 14

Інтервал – 1,5

Обсяг статті – 10-15 сторінок

Мова статті – українська, російська, англійська

2. Структура тексту статті

Основний текст статті подається через 2 рядки за такою СТРУКТУРОЮ:
УДК (по лівому краю) надається довідково-бібліографічним відділом бібліотеки ВНЗ, де Ви працюєте. За правильність надання УДК несуть відповідальність працівники бібліотеки. Можна скористатися універсальною десятинною класифікацією (Див.: http://teacode.com/online/udc або http://udk-codes.net).

Українською мовою:
НАЗВА СТАТТІ (по центру)…
Ім’я та прізвище автора (по центру)
Науковий ступінь, вчене звання (посада) (по правому краю)
Місце роботи (установа, країна) та адреса електронної пошти (по правому краю)

Російською мовою
Прізвище та ініціали автора (-ів)
Назва статті
Місце роботи (установа, країна) та адреса електронної пошти (по центру)

Англійською мовою
Прізвище та ініціали автора (-ів)
Назва статті
Місце роботи (установа, країна) та адреса електронної пошти (по центру)

Анотація (100-200 слів, або 800-1000 знаків) українською, російською, англійською мовами).
Ключові слова (5-10 слів) (українською, російською, англійською мовами).

Текст статті включає такі компоненти: Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання); Методи та методики дослідження (висвітлюється процедурна специфіка теоретико-методологічної та/або експериментальної зорієнтованості дослідження); Результати (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики); Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень); ЛІТЕРАТУРА (вирівнювання по центру) оформлюється відповідно до вимог Президії ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3); REFERENCES (вирівнювання по центру) (оформлення згідно стандарту APA). Після списку літератури подається поштова адреса установи, де працює автор (співавтори) статті.

Переглянути зразок оформлення статті

3. Вимоги до назви статті

Назва статті має бути інформаційною, чітко відповідати змісту статті, не містити абревіатур.

4. Вимоги до анотації та ключових слів

Анотація – коротка характеристика наукової статті з точки зору її призначення, змісту, виду, форми та інших особливостей.

Анотація виконує наступні функції:

  • дає можливість скласти уявлення про зміст наукової статті, визначити її релевантність назві статті та потребу у зверненні до повного тексту статті;
  • використовується в інформаційних, у тому числі автоматизованих системах для пошуку інформації.

Анотація має включати характеристику основної теми, проблеми наукової статті, мету роботи та її результати. В анотації вказується, що нового привносить відповідна стаття порівняно з іншими, спорідненими за тематикою та цільовим призначенням.

Анотація:

  • включає від 100 до 200 слів (не менше 800-1000 знаків)
  • не містить абревіатур

Ключові слова:

  • від 5 до 10 слів
  • не містять абревіатур
  • подаються у називному відмінку
  • розділені комами

Фрази, рекомендовані для написання анотації

Звертаємо Вашу увагу! Комп’ютерний переклад анотації та ключових слів англійською мовою категорично заборонено!!!

Переглянути зразок анотації

5. Вимоги до оформлення рисунків

  • перед рисунком у тексті обов’язково йде посилання на рисунок, яке повинно мати вигляд рис. 1, рис. 2-4, рис. 5
  • рисунки повинні бути представлені в форматі JPG
  • підпис рисунка має вигляд Рис. 1. Назва рисунка
  • розміри підписів на рисунках повинні відповідати розміру Times New Roman 14
  • надписи на рисунках НЕ повинны бути жирними або нахиленими
  • надписи на всіх рисунках повинні бути виконані в одному стилі

6. Вимоги до оформлення таблиць

  • якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно;
  • всі таблиці повинні бути розташовані вертикально.

7. Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті

 1. Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела подаються відповідно до гарвардського стилю (APA) з використанням дужок, наприклад: (Залевська, 2005); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку (Залевська, 2005: 125).
 2. У списку літератури обов’язково мають міститися всі наукові джерела, прізвища авторів яких згадуються в тексті статті.

8. Вимоги до оформлення списку джерел у розділі
ЛІТЕРАТУРА

 1. Джерела оформляються згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
 2. Відсоткове співвідношення самоцитування - не більше 30%, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них на Ваші роботи може бути не більше 3.

9. Вимоги до списку літератури англійською мовою
(REFERENCES)

 1. Список літератури, оформлений мовою статті, перекласти англійською.
 2. Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА або Harvard Referencing Style.
 3. Транслітерація прізвищ авторів, залежно від мови оригіналу джерела, виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимогам системи BGN/HCGN (для російської мови).

У нагоді стане офіційний трансліт онлайн http://translit.kh.ua

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < січня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
363289
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
163
261
424
6720
363289

Your IP: 54.226.179.247