title

Психолінгвістика, 2016, Вип. 19 (1)/(2)

 

Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – Вип. 19 (1). – 216 с.

Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – Вип. 19 (2). – 148 с.
ПСИХОЛОГІЯ

Борисова Н. В.  Психолінгвістичні особливості формування комунікативної компетенції професійно-орієнтованого читання у студентів немовних спеціальностей  15-23

Бочаріна Н. О.  Гендерні особливості комунікативних здібностей у підлітковому віці  24-35

Засєкін С. В., Колесникова І. М.  У пошуках перекладацьких універсалій: корпусний підхід до експліцитації  36-46

Засєкіна Л. В.  Наративна компетентність лікаря на перетині досліджень психолінгвістики і наративної медицини  47-61

Ivashkevych E. Z.  The Development of Social Intellect by the Person’s Emotional Activity  62-71

Калмиков Г. В.  Передумови розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів  71-84

Калмикова Л. О.  Про стан розвитку мовлення як діяльності у дітей п’яти років  84-97

Карп’юк М. Д.  Лексико-семантичне поле канонів універсалії «вічність»  98-112

Кириченко Т. В.  Теоретичні аспекти формування мовленнєвої культури майбутніх психологів у процесі професійної підготовки  113-124

Лила М. В.  Образність слова в оволодінні іноземною мовою  125-133

Мисан І. В.  Психолінгвістичні особливості оволодіння дітьми дошкільного віку фразеологізмами: теоретичний аспект  134-146

Потапчук Є. М.  Вплив ревнощів на мовленнєву поведінку подружжя  147-152

Роменкова В. А.  Имя ребенка как фактор формирования идентичности  153-160

Серіков В. В.  Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу: психолінгвістичний вимір  160-173

Фомина Н. А., Пошехонова А. Н.  Отражение особенностей личности учителей-логопедов в продуктивном компоненте их речевых действий  174-182

Харченко Н. В.  Розвиток мовної особистості дошкільника в контексті аудіювання: авторський підхід  183-197

Чижма Д. М.  Психологічний супровід як форма корекції й розвитку особистісної саморегуляції учнів підліткового віку  197-204

 

МОВОЗНАВСТВО

Ігнатьєва С. Є.  Функція соціальної пам’яті в щоденниковому дискурсі  15-23

Летючая Л. П.  Несуффиксальные аффиксы имен существительных и прилагательных как операторы производных с оценочным  23-32

Мізін К. І.  Верифікація лінгвокультурної релевантності концептів за допомогою методики психолінгвістичного експерименту  32-46

Мороз В. Я.  Експресивний потенціал нарисів та есе Р. Іванченко, В. Яворівського, М. Якубовської  46-55

Руда О. Г.  Механізми мовної адаптації (на прикладі мовної поведінки «нових киян»)  55-67

Цар І. М.  Мовна стійкість, мовна толерантність і мовний конформізм в повсякденному спілкуванні молоді  68-77

Шелудько В. Л.  Перемикання кодів у розмовному мовленні держслужбовців Полтавщини – координативних білінгвів  77-85

Shemuda M. H.  Shortenings in a Computer Vocabulary of Modern English  86-93

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Компанцева Л. Ф.  Технології сугестивної лінгвістики в мобілізації мережевих спільнот  94-107

Холод Г. Я.  Специфіка карикатур «Кіно-газети» (1929 р.): функціональний, дискурсивний, стилістичний аспекти  108-121

Холод О. М.  Соціо- та психолінгвістичні маркери імперативів у текстах промов керівників III Рейху як ознаки інмутації соціальної реальності  122-138

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < липня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
423239
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
38
185
223
4903
423239

Your IP: 23.20.25.122