title

Психолінгвістика, 2013, Вип. 12

Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. – Вип. 12. – 304 с.


Титул 
Зміст 
Відомості про авторів 

ПСИХОЛОГІЯ

Беспалова Т. М.  Особенности лингвистических и психологических характеристик речевой деятельности курсантов военного вуза  17-22

Бєлякова С. М.  Психологічний розвиток близнюків в умовах близнюкової ситуації  22-29

Бородулькіна Т. О.  Психосемантичний аналіз ставлення до служіння у майбутніх психологів  29-42

Василькевич Я. З.  Емпіричне дослідження особливостей розвитку вербальної та невербальної креативності дітей дошкільного віку  42-51

Галушко Л. Я., Дметерко Н. В., Євтушенко І. В., Максименко О. Г., Педченко О. В., Поляничко О. М., Туз Л. Г., Усатенко О. М.  Психодинамічна парадигма та її розвиток в Україні  51-62

Герасіна С. В.  Ділова контактність як передумова розвитку здатності студентів до партнерської взаємодії  62-71

Заболотна Т. В., Танана С. М.  Психологічні чинники використання особливостей мислення майбутніх учителів у процесі самостійної роботи над текстами у вивченні іноземної мови  71-76

Калмиков Г. В.  Професійно-мовленнєва діяльність суб’єкта в освітній комунікації  76-82

Карп’юк М. Д.  Комунікативна досконалість студентів ПТНЗ: діагностування й психокорекційні заходи розвитку професійної самосвідомості  82-91

Костюченко О. М.  Психологічна безпека у професійній діяльності сучасного журналіста  92-97

Лила М. В.  Комунікативна мотивація у навчанні усному іншомовному спілкуванню  98-102

Лозова О. М., Нікода К. Є.  Специфіка ідентифікації псевдослів носіями близькоспоріднених мов  102-110

Мисан І. В.  Сприймання і розуміння учнями фразеологізмів у психолінгвістичній спадщині І.О. Синиці  110-116

Побірченко Н. А.  Психолінгвістична компетентність в наукових дослідженнях: прикладний аспект  116-122

Руденко С. А.  Медичні аспекти психолінгвістики  123-129

Семиченко В. А.  Рефлексирующий субъект в мире системогенеза  129-135

Ушакова О. С.  Розвиток мовної здатності в дошкільному дитинстві  135-140

Фомина Н. А., Леева А. Н.  Проявления индивидуальных особенностей личности в речевой продукции на предтекстовом уровне  140-147

Харченко Н. В.  Проблема сприймання й розуміння дошкільниками усного мовлення в психологічній науці: теоретичний аналіз  147-153

МОВОЗНАВСТВО

Беценко Т. П.  Фігура семантико-синтаксичного паралелізму як мовно-естетичний засіб текстово-образної організації дум 154-162

Гарюнова Ю. О.  Вербалізація жанрових стереотипів у кінокритичному дискурсі  162-169

Елисеева М. Б.  Овладение ребенком раннего возраста словообразовательными моделями (на материале лонгитюдного исследования)  169-176

Ігнатьєва С. Є.  Мовленнєва агресія у сучасному щоденниковому дискурсі  177-183

Кадырова Е. С., Кузьмина Т. В.  К вопросу о типологии детских письменных ошибок  183-187

Козак Л. В.  Психолінгвістичні особливості формування мовленнєвої культури студентів технічних спеціальностей вишів 187-192

Летючая Л. П.  Пресуппозиция и импликация как необходимые элементы парадоксального высказывания  192-197

Навальна М. І.  Нові дифузні процеси розмовної лексики в художньому стилі  197-203

Пузанова Ю. С.  Психолингвистические основы освоения детьми полярных характеристик параметрических прилагательных русского языка  203-210

Солощенко В. М.  Типологія лінгвістичних труднощів у вивченні німецької мови іноземними студентами в Німеччині та шляхи її подолання  211-218

Трифонов Р. А.  Хто і чому боїться слів: метамовні коментарі, що вербалізують емоцію страху  218-227

Яців С. О.  Стилістичні та прагматичні особливості формування англійського речення  227-231

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Акімова Н. В.  Особливості мови сайтів новин: погляд психолінгвіста  232-238

Белькова С. В.  До питання про особливості вираження авторського „я” у різних видах нарисів (на матеріалі українських газетних видань початку XXI ст.)  238-246

Бочаріна Н. О.  Позитивна соціально-комунікативна активність як показник гуманістичної спрямованості соціального педагога  246-254

Галацька В. Л.  Особливості здійснення комунікативної стратегії в сучасній театральній журналістиці незалежної України 254-260

Мантуло Н. Б.  PR в системі соціальних комунікацій: зміна статусу?  260-266

Мороз В. Я.  Архетипна модель історичної комунікації  266-273

Охріменко Г. В.  Планування директ-маркетингу у реалізації освітніх послуг вищими навчальними закладами України 273-279

Савченко Л. В.  Імідж корпоративного видання: структура та засоби формування  280-285

Холод О. М.  Соціальні комунікації як поняття в науковій галузі „соціальні комунікації”  286-293

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < липня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
423239
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
38
185
223
4903
423239

Your IP: 23.20.25.122