title

Психолінгвістика, 2012, Вип. 10

Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2012. – Вип. 10. – 352 с.


Титул 
Зміст 
Відомості про авторів 

ПСИХОЛОГІЯ

Беспалова Т.М.  Анализ особенностей речевой деятельности военнослужащих (на примере курсантов военного вуза)  17-23

Грейліх О.О.  Мовленнєвий етикет як складова іміджу майбутнього викладача вищого навчального закладу  23-29

Засєкіна Л.В.  Реальність ментальних репрезентацій у психолінгвістичному експерименті  29-36

Ільїна Ю.Ю.  Особливості діалогічності курсантів і студентів та її вплив на розумовий розвиток особистості  37-41

Калмиков Г.В.  Тенденції розвитку психологічної теорії діяльності як світоглядної позиції діяльнісної психолінгвістики  41-49

Карп’юк М.Д.  Оновлення виховних психокомунікативних технологій у взаємодії з учнями ПТНЗ  50-57

Корніяка О.М.  До питання оптимізації розвитку комунікативної компетентності фахівця у професіях типу “людина – людина”  57-66

Королюк Т.И.  Этические переживания как предмет теоретического анализа в отечественной психологии XIX века  66-73

Лила М.В.  Особливості відчуття й сприймання слова в іншомовній мовленнєвій діяльності  73-79

Мамічева О.В.  Розвиток і місце мовномисленнєвих операцій у структурі мовної діяльності  80-85

Могильова Н.М.  Основні напрямки дослідження комунікативного розвитку дітей у вітчизняній психології  85-92

Павлова Н.Д., Григорьева А.А.  Интенциональные основания выбора средств речевого воздействия (на примере масс-медийного дискурса)  92-105

Поляничко О.М.  Мовна спільність та відмінність сфер свідомості та несвідомого  106-113

Семиченко В.А.  Проблема формирования речевой культуры будущих психологов в процессе профессиональной подготовки  114-120

Фомина Н.А., Леева А.Н.  Общительность и выраженность в речи особенностей эмоционально-волевой сферы личности учителей-логопедов  120-129

Хворост Х.Ю.  Психологічні особливості прояву інформаційної позиції студентів  129-135

Чернякова О.І.  Розвиток мовленнєвої англомовної активності дітей дошкільного віку засобами гри  136-142

Яновець А.І.  Дискурсивні і прагматичні маркери стану емоційної напруги англомовного політика в інтерв’ю: психолінгвістичний аспект  143-150

Яценко Т.С.  Взаємозв’язки свідомого і несвідомого в контексті проблеми психологічних захистів  150-159

Яценко Т.С., Педченко О.В., Овчаренко О.В.  Структурно-функціональний аналіз семантики комунікатів в глибинно-корекційному процесі  159-169

МОВОЗНАВСТВО

Богуш А.М.  І.І.Срезневський і сучасність: методика навчання дітей мови  170-175

Галацька В.Л.  Специфіка вираження інтертекстуальності в сучасній театральній журналістиці (на матеріалі спеціалізованих періодичних видань незалежної України)  175-180

Доброва Г.Р.  Вариативность проявлений метаязыковой деятельности в речевом онтогенезе  181-188

Ігнатьєва С.Є.  Психологічна й естетична функції щоденникового дискурсу  189-194

Масенко Л.Т.  Психологічні чинники формування української мовної свідомості в ситуації білінгвізму (на матеріалі спогадів Б. Антоненка-Давидовича)  195-200

Миронова Т.Ю.  О визуальном компоненте в коммуникативной перспективе авторского текста  201-209

Навальна М.І.  Семантико-стилістичні видозміни спортивної лексики в сучасній українській мові  210-216

Рибалка Н.С.  Модель породження англійських номенклатурних найменувань ссавців  216-223

Селіванова О.О.  Мовленнєвий вплив в комунікативній взаємодії  223-229

Тупиця О.С.  Метафора як засіб психологічної характеристики ліричного героя в поезії Миколи Вінграновського  229-235

Цейтлин С.Н.  Языковые правила в онтолингвистической перспективе  236-240

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Артамонова І.М., Пилипенко К.О.  Блог-записи як жанр інтернет-комунікації  241-246

Біличенко О.Л.  Соціальна пам’ять як літературно-комунікаційний досвід  246-251

Брадов В.В.  Механізм впливу на формування медіаконтенту в умовах авторитарної системи  252-258

Городенко Л.М.  Інмутація у мережевій комунікації  259-264

Зелінська Н.В.  Видавнича справа та редагування: теоретичні пошуки та соціальні ефекти  264-270

Иванов В.Ф.  Доступ к информации и цифровое неравенство в информационном обществе  270-274

Yevtovych Z., Vulych T., Pavlovych D.  Mediamorphosis of journalism in global digital empire  275-286

Кузнєцова Т.В.  Мова як детермінант аксіологічного балансу в інформаційному просторі  286-294

Мороз В.Я.  Рекламна діяльність запорозького козацтва  294-300

Почепцов Г.Г.  Забезпечення комунікативних операцій держави  300-305

Різун В.В.  Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій  305-314

Synowiec A.  It’s by doing whatever that one becomes whoever – flash mob jako bunt bez buntu  315-318

Хавкіна Л.М.  Апелювання до категорії символу в сучасному українському рекламному міфі  318-327

Холод О.М.  Інмутація ціннісних орієнтацій та установок волонтерів  327-337

Яблонська Н.В.  Етнічні мас-медіа караїмів польщі  337-343

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < липня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
423239
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
38
185
223
4903
423239

Your IP: 23.20.25.122