title

Психолінгвістика, 2012, Вип. 9

Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2012. – Вип. 9. – 308 с.


Титул 
Зміст 
Відомості про авторів 

ПСИХОЛОГІЯ

Бєлякова С.М.  Психологічні основи оптимізації особистісного розвитку близнюків періоду дорослішання  13-19

Білоусько Л.В.  Розвиток мовлення старших дошкільників у процесі навчанні їх елементів математики  20-24

Бородулькіна Т.О.  Психосемантичний аналіз ставлення до викладачів у майбутніх психологів та соціальних працівників 25-30

Видолоб Н.О.  Осмислене пізнання дійсності в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів ВНЗ  31-37

Грейліх О.О.  Комунікативна культура як компонент педагогічної культури викладача вищого навчального закладу  38-42

Дем’яненко С.Д.  До проблеми лексико-семантичного розвитку дітей дошкільного віку  42-48

Засєкіна Л.В.  Мовленнєві стилі у новій парадигмі психолінгвістичного знання  48-55

Калмиков Г.В.  Теоретико-методологічні засади становлення професійно-мовленнєвої діяльності практичного психолога 56-62

Калмикова Л.О.  Діяльнісна психолінгвістика Л.С.Виготського  62-69

Карп’юк М.Д.  Пізнавально-виховна інформація як засіб розвитку самосвідомості учнів ПТНЗ в процесі професійної комунікативної взаємодії  70-82

Лила М.В., Лила М.М.  Внесок Б. Ф. Баєва в розвиток психології внутрішнього мовлення  82-87

Мильнікова Н.Г.  Вікові особливості трансформації образу в поняття у процесі опанування іноземної мови студентами ВНЗ 87-95

Орап М.О.  Програма емпіричного дослідження мовленнєвої організації дітей  95-102

Пилипчук С.В.  Новый подход к овладению английским языком в дошкольном возрасте в условиях информационного общества  103-106

Походенко С.В.  Герої українських народних казок в архетиповій свідомості суспільства  106-117

Роменкова В.А.  Формирование представлений «свой» – «чужой» в дошкольном возрасте  118-126

Румянцева И.М.  О раннем естественном билингвизме: психологические и психофизиологические основания  126-129

Харченко Н.В.  Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку  129-137

Хворост Х.Ю.  Психолінгвістичний погляд на феномен соціальної зрілості особистості  138-143

Чернякова О.І.  Індивідуально-особистісний підхід у навчальному процесі вивчення іноземної мови  143-149

Шенцева Н.Н.  Психологическое содержание понятия «УСПЕХ» в традиционной российской культуре  150-157

МОВОЗНАВСТВО

Акимова Н.В.  Значение и смысл имен персонажей в художественном тексте (на примере произведений В.Пелевина)  158-162

Волкова А.Г.  Гипертекст: письменный и электронный варианты  162-166

Голоцукова Ю.О.  Кількісно-якісні зміни категорії результатива (на матеріалі української мови)  166-173

Добров А.В.  К вопросу о методике оценки эффективности автоматической рубрикации текстов: психолингвистический аспект  173-178

Засєкін С.В.  Психолінгвістика – перекладознавство: політика партнерства  178-184

Ігнатьєва С.Є.  Особливості кольорової картини світу в українському щоденниковому дискурсі (аксіологічний аспект)  184-192

Карташкова Ф.И.  Гендерная специфика коммуникативного жанра «ФЛИРТ» (на материале англоязычных художественных произведений)  192-197

Козак Л.В.  Формування мовленнєвої компетенції фахівців інженерного профілю в процесі викладання української мови за професійним спрямуванням  197-202

Куринная А.Ф.  Словоцентричный подход к изучению фонетики в основной школе  202-212

Москвичова О.А.  Втілення принципу каузації структурно-семіотичної моделі метаморфози в англомовному британському поетичному тексті  212-216

Навальна М.І.  Варваризми в мові сучасної української періодики  217-225

Нестеренко К.В.  Интерпретация юридических событий и фактов в текстах разных жанров  225-232

Пікалова А.О.  Концепт-образ ПІСНЯ як репрезентатор концепту ЛЮДИНА в поетичних текстах М.Стельмаха  232-236

Тєлєжкіна О.О.  Застаріла лексика як стилістичний засіб у поетичному мовленні Дмитра Павличка  236-241

Цейтлин С.Н.  Детские словообразовательные инновации как результат реализации потенций языковой системы  241-247

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Біличенко О.Л.  Літературна традиція та екстра-літературна реальність – комунікаційне середовище продукування, існування і сприймання текстів художньої літератури  248-253

Дем’яненко А.В.  Ідеал виховання і культ знань в іранській освітній традиції IX-XI століття: ретроспектива філософсько-психологічного вчення  254-260

Дікарєв О.І.  POLITICA HERMETICA: апокаліпсис в скандинавському варіанті Олсіанівської парадигми  260-268

Іванов В.Ф., Дудко О.С.  Магія реклами як мистецтво «приворожити» покупця  268-279

Мороз В.Я.  Аксіологічні стратегії українського козацтва  279-284

Нікітчина С.О.  Мотивація дидактичного спілкування студентів із викладачами як умова ефективності сучасних комунікативних технологій  285-291

Пурмале Р.  Ребенок как субъект прав человека в теории и практике  291-297

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < липня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
423239
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
38
185
223
4903
423239

Your IP: 23.20.25.122