title

Психолінгвістика, 2011, Вип. 8

Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2011. – Вип. 8. – 224 с.


Титул 
Зміст 
Відомості про авторів 

ПСИХОЛОГІЯ

Білик Т. М.  Символічна концепція іміджу  10-14

Гребенщикова Т.А., Зачесова И.А.  Варианты дискурсивного воздействия в повседневном семейном диалоге  15-22

Гура Т.Є.  Мислекомунікація в структурі професійного мислення практичного психолога  22-28

Кловун Н., Пилипчук С.В.  Аналіз факторов, влияющих на формирование этнического самосознания личности  28-33

Корніяка О.М.  Особливості розвитку комунікативної компетентності фахівців на різних етапах їх професійного становлення  33-45

Король Л.Д.  Білінгвізм: психолінгвістичний вимір  46-51

Костюченко О.М.  Статеві відмінності у прояві соціальної перцепції фахівців у галузі масових комунікацій  52-59

Мартинчук О.В.  Активізація мовленнєвої діяльності дітей раннього віку в освітньому просторі дошкільного навчального закладу  59-65

Побірченко Н.А.  Психологічний потенціал мотивації досягнень підростаючої особистості  65-74

Фомина Н.А., Тюшкевич Е.  Содержательный компонент этнических автостереотипов представителей различных поколений россиян  74-84

Ширяєва Т.М.  Психолінгвістичні основи виникнення асоціацій в процесі оволодіння іноземною мовою  84-88

МОВОЗНАВСТВО

Волгіна О.О.  Динаміка соціолекту «argot» у сучасній французькій мові (на матеріалі лексикографічних джерел)  89-94

Гаврилащук О.Д.  Гендерний критерій психосоціальних особливостей вибору номінації адресата мовлення  94-100

Денисевич О.В.  Психосемантичні особливості асоціативного поля стимула реклама  100-106

Коляденко О.О.  Сценарійний підхід до вивчення концепту “страх” у художньому тексті (на прикладі творів М.В.Гоголя) 107-113

Ляшук Н.В.  Розгортання асоціативного поля лексеми очі в мовній свідомості сучасної молоді: психолінгвістичний експеримент  113-119

Миронова Т.Ю.  Генезис англоязычного отношения к исчисляемым и неисчисляемым существительным и их функция в авторском тексте  119-126

Недашківська Т.Є.  Прикладний аспект психолінгвістичних досліджень  127-133

Оршинська Т.З.  Психо-семантичні характеристики англійських емоційно-експресивних вигуків  134-139

Пересторонина Д.В.  Использование двух языков детьми дошкольного возраста в ситуации игры  139-145

Полякова Т.Л.  Интернет-лингвистика как новое направление языкознания  146-152

Сахарова О.В.  Особливості презентації мовної особистості в драматургічному дискурсі (на матеріалі п’єси Ю. Щербака «Відкриття»)  152-160

Чернишенко І.А.  Порівняльний аналіз структурної моделі концептів РОБОТА/WORK в етнічній свідомості носіїв української та англійської мов  160-167

Швець Н.В.  Співвідношення понять «термін» і «номен» (на матеріалі англійських іхтіонімів)  167-171

Швець Т.А.  Засоби вираження категорії імперативної модальності в сучасній французькій мові  172-176

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Горошко Е.И.  Анализ гипертекста конвергентных медиа с позиции разработки методологии компьютерно-опосредствованной коммуникации  177-187

Дзеник С.В.  Комунікації Web 2.0 у політичних паблік рилейшнз  187-194

Заболотна Т.В., Танана С.М.  Формування в студентів стратегії опрацювання іншомовних автентичних текстів у мережі Інтернет: психолого-педагогічний аспект  194-199

Мороз В.Я.  Українська протореклама: сутність, витоки, функції  199-205

Тонкіх І.Ю.  Специфіка подання новин в українських Інтернет-ЗМІ  205-210

Холод О.М.  Психологічне і соціологічне підгрунтя формування теорій комунікаційних технологій  210-217

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < липня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
423239
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
38
185
223
4903
423239

Your IP: 23.20.25.122