title

Психолінгвістика, 2010, Вип. 6

Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2010. – Вип. 6. – 228 с.


Титул 
Зміст 
Відомості про авторів 

ПСИХОЛОГІЯ

Вигуле Д., Аугсткалне Д.  Развитие коммуникативной активности детей дошкольного возраста средствами игрушки  10-17

Дзюбко Л. В.  Формування мовних засобів впливу в професійній діяльності вчителя  17-25

Засєкіна Л. В.  Контекстуально-динамічний аналіз розвитку психолінгвістики у ХХI столітті  26-33

Калмиков Г. В.  Феномен мовної компетенції в психолінгвістичних розвідках зарубіжних учених  33-40

Карп’юк М. Д.  Терміни та коди-переконання як вияв оновлення стереотипів вербальної свідомості (самосвідомості) мовної особистості  40-56

Лавриненко О. Л.  Профілі мовної особистості  56-63

Лила М. В., Лила М. М.  Особистісна свідомість як функціональна основа іншомовної мовленнєвої діяльності  63-68

Пилипчук С. В.  Межкультурный подход в обучении иностранным языкам через интеръязык в дошкольном возрасте  69-73

Роменкова В. А., Екаб Р.  Психологическая и биологическая характеристика ребенка в текстах теории “детей индиго”  73-81

Фомина Н. А.  Особенности языковой личности менеджеров и педагогов  82-89

Чернякова О. І.  Психологічні засади навчання дошкільників іноземної мови  89-95

Чибухашвили В. О.  Особенности овладения младшими школьниками основами культуры речи с использованием электронных образовательных ресурсов  95-102

МОВОЗНАВСТВО

Билан Н. И.  Перевод на английский язык русских и украинских высказываний с потенциальными существительными в позиции подлежащего  103-107

Волкова А. Г.  Языковое сознание как фактор формирования идиостиля текста (на материале стихотворений Кароля Войтылы)  107-112

Вотінцева М. Л.  Моносеманти в сучасному англійському розмовному мовленні  112-117

Галкина Т. Г.  Методика анализа образов авторского сознания, репрезентированных в художественном тексте  117-123

Елисеева М. Б.  Детские речевые самоисправления как проявление языковой рефлексии  123-131

Засєкін С. В.  Провідні нейропсихолінгвістичні концепції мовленнєвої організації мозку перекладача  132-139

Ігнатьєва С. Є.  Мовна особистість Олеся Гончара в аспекті психолінгвістичних характеристик  139-145

Куринная А. Ф., Медуниця А. Н., Мороко Л. В.  Лингвосинергетический подход к обучению русскому языку словом  145-150

Навальна М. І.  Дифузні процеси в лексиці інформаційних технологій у мові української сучасної періодики  151-156

Цейтлин С. Н.  Морфология флективного языка в онтогенезе: некоторые аспекты конструирования  157-160

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Біличенко О. Л.  Системний підхід до вивчення текстів художньої літератури в соціокомунікативістиці  161-165

Дзеник С. В.  Стратегії маркетингових комунікацій під час іміджмейкінгу та їхня класифікація  165-172

Досенко А. К.  Медийность как одна из основных признаков блога  172-176

Каштан Т. В.  Формування міжнародного іміджу України на основі PR-програм  177-182

Компанцева Л. Ф.  Принципи сугестивної лінгвістики в організації дискурсів деструктивних релігійних організацій (на прикладі комунікативної діяльності руху Фалунь Дафа)  183-191

Кравченко Н. О.  Інмутація у системі освіти України  192-196

Нікітчина С. О.  Мовні та комунікативні стратегії в полікультурному середовищі  197-203

Тяллева И. А.  Акмеологический аспект формирования вторичной языковой личности студентов-филологов  204-208

Шевченко А. С.  Телерепортаж з позиції теорії масової комунікації  208-213

Шевченко О. О.  Роль психолінгвістичних і фізіологічних процесів у технології організації дозвілля молоді в закладах нічної клубної культури  214-219

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < липня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
423239
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
38
185
223
4903
423239

Your IP: 23.20.25.122