title

Психолінгвістика, 2010, Вип. 5

Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2010. – Вип. 5. – 212 с.


Титул 
Зміст 
Відомості про авторів 

ПСИХОЛОГІЯ

Артемова О. І.  Формування комунікативної компетенції майбутніх психологів в процесі професійної підготовки  10-16

Бондаревська Т. І.  Психолого-педагогічні засади розв'язання конфліктів  17-21

Дорожко І. І.  Рефлексія як інтегральна характеристика особистості  22-26

Кінельова О. В.  Вікові відмінності семантичного оцінювання часу  26-31

Козак Л. В.  Психолінгвістичний аспект навчання української мови іноземних студентів у немовному ВНЗ  31-36

Крылова-Грек Ю. М.  Психолингвистический подход к вопросу о понятии “личность” в иноязычных текстах  36-43

Лила М. М.  Увага у навчанні іноземної мови  43-48

Павлова Н. Д., Вахитова Л. М.  Диалог в интерактивных радиопрограммах  49-55

Пасічна О. В., Матвієнко О. М.  Психолого-педагогічні засади формування орфографічних умінь і навичок школярів у процесі вивчення дієприкметника  55-61

Танана С. М., Сідько Н. Г.  Психологічні механізми формування комунікативної компетенції читання в студентів немовних вищих навчальних закладів  61-66

Тяллева И. А.  Стратегии развития творческого мышления в обучении иноязычой письменной речи студентов-филологов 66-72

Фрейберга И.  Проявления личностного смысла в рассказах детей дошкольного возраста  73-80

Шепель К. В.  Особливості прояву копінг-стратегій особистості в процесі соціальної взаємодії  80-84

МОВОЗНАВСТВО

Донцова Т. В.  Адъективные конструкции в детской речи (на материале английського языка)  85-91

Иванова А. А.  Межъязыковая омонимия русского и арабского языков  92-99

Кожуховська Л. П.  Мовленнєва компетенція управлінця закладу освіти в аспекті психолінгвістики  99-105

Летюча Л. П.  Языковой статус субъективно-оценочных образований  105-112

Мкртычян С. В.  Концепты “свой” - “чужой” как рефлексы коммуникативной субкультуры в аспекте аналіза делового дискурса  112-121

Павлова І. A.  Числівник у поетичному мовленні М.Вінграновського крізь призму його психотипу  121-128

Павлюк Л. В.  Гендерная специфика обыденного языкового сознания  128-136

Танчинець М. І.  Соціолінгвістичні фактори виникнення мовних варіантів в англійському діалогічному мовленні  136-141

Труфанова Н. В.  Специфика отражения языкового сознания в постмодернистском тексте  142-147

Халіман О. В.  Мовна свідомість етносу: реалізація оцінного потенціалу граматичного значення жіночого роду  147-152

Шапошникова В. И.  Особенности аллитерации в эпичуских формулах олонхо “Элэс Боотур” П.Оготоева  152-157

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Антонова О. В.  Жанрові особливості радіопередачі М. Жулинського “Українська література: вчора і сьогодні”  158-163

Баєва Т. Ф.  Комунікативна майстерність соціального педагога як складова його професійної компетентності  163-168

Бутник Н. В.  Етносимволіка кольору як психо- та соціолінгвістичний маніпулятивний кваліфікатор телевізійної реклами 169-173

Гончарова А. К.  Епістолярій блогофери  174-178

Іванова Л. О.  Соціально-культурна маркованість інтертексту в публіцистичному творі  178-181

Марченко Е. М.  Етапи розвитку рецептивної граматичної компетенції у майбутніх учителів німецької мови на базі англійської  182-189

Мосцевенко А. Ю.  Паралингвистические средства выражения экспрессивности в интернет-коммуникации (на материале англоязычних блогов)  189-197

Супрун Л. В.  "Українське ж житє, яко таке...” у вісниківській публіцистиці Михайла Грушевського  197-204

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < липня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
423239
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
38
185
223
4903
423239

Your IP: 23.20.25.122