golovna

ПЕРЕХІД НА НОВИЙ САЙТ :
psycholing-journal.com

Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics.: наук.-теорет. зб. / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельниц.: [б. в.], 2008 Виходить двічі на рік.  ISSN 2309-1797 (Print), ISSN 2415-3397 (Online)

Імпакт-фактор 1.273 (2014 р.) International Scientific Indexing (ISI), Impact Factor Open Academic Journals Index 0.201

Збірник наукових праць «Психолінгвістика», «Психолингвистика», «Psycholinguistics» (далі – Збірник) засновано у 2008 році. Його засновником є Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України. Збірник зареєстровано Міністерством юстиції України як друкований засіб масової інформації та внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із психологічних наук (Протокол № 747 від 13.07.2015 р.) та філологічних наук (Протокол № 1604 від 22.12.2016 р.).

У Збірнику друкуються українською, російською та англійською мовами статті, пов’язані з психологічними, антропологічними, мовознавчими, соціально-комунікаційними й психолінгводидактичними аспектами психолінгвістики.

Метою Збірника є сприяння:

розвитку вітчизняної та зарубіжної науки;

розширенню інтеграційних процесів у світовому науковому просторі, міжнародному дослідницькому співтоваристві, поширенню результатів наукових розвідок у різних країнах світу;

оприлюдненню результатів психолінгвістичних досліджень як досвідчених і провідних, так і молодих вчених: докторантів, аспірантів, магістрантів, а також здобувачів наукових ступенів і вчених звань. Реалізація цієї мети забезпечуватиме координацію фундаментальних і прикладних психолінгвістичних досліджень різних фахівців, сприятиме їх актуалізації та впровадженню в практичну сферу життєдіяльності людини.

Збірник зберігає наукові традиції вітчизняної і зарубіжної психолінгвістики, основи якої закладено О. О. Потебнею, Л. С. Виготським, В. фон Гумбольдтом, Ф. Боасом, Г. Штейнталем, Ч. Осгудом, Дж. Керроллем, Т. Сібеоком, І. О. Бодуеном де Куртене, Л. В. Щербою, О. Р. Лурією, О. М. Леонтьєвим, М. І. Жинкіним, О. О. Леонтьєвим та іншими видатними мовознавцями і психологами, розвиває сучасні вітчизняні й світові підходи до досліджень мовленнєво-мовних комунікативних феноменів, пропонує новітні погляди на явища онтогенезу мови, мовлення і мислення людини й презентує найновіші результати психолінгвістичних  теоретичних і експериментальних розвідок.

Електронне видання Збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.

З метою забезпечення вільного доступу світової наукової спільноти до авторських розробок, статті розміщуються на веб-сайті видання, подаються до зовнішніх бібліографічних і реферативних баз даних та інформаційних систем, зокрема до Advanced Science Index (ASI), Google Scholar, eLibrary.ru, Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), International Scientific Indexing (ISI), Academic Resource Index (ResearchBib), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor, Scientific Indexing Services (SIS). З метою поширення в міжнародному науковому просторі даних, опублікованих у Збірнику, постійно здійснюється робота з подальшим включенням цього видання в інші наукометричні бази країн світу. Редакцією Збірника ведеться активна діяльність із забезпечення представленості Збірника у провідні бібліотеки України та світу.

Збірник наукових праць «Психолінгвістика». «Психолингвистика». «Psycholinguistics» є збірником з відкритим  доступом. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному безкоштовному доступі для користувача або його/її установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або робити посилання на повні тексти статей цього Збірника, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає правилам Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

Авторські права на надруковані матеріали залишаються в авторів.

 

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕДКОЛЕГІЇ

Редакція Збірника у своїй діяльності керується наступними транснаціональними принципами:

  • виконує вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities);
  • дотримується редакційної незалежності;
  • надає пріоритетність обговоренню і дискусіям;
  • усуває будь-які конфлікти інтересів згідно з розробленим механізмом;
  • заохочує і підтримує наукову добросовісність;
  • надає перевагу інтелектуальним стандартам і рівням матеріалів, а не фінансовій і політичній користі та комерційним міркуванням;
  • задовольняє наукові потреби й інтереси авторів і читачів;
  • систематично проводить роботу з удосконалення Збірника;
  • забезпечує якість матеріалів, що публікуються;
  • забезпечує анонімність в системі взаємин «Автор – Рецензент (-и)»;
  • ознайомлює авторів з правилами й вимогами публікування;
  • надає свободу вираження думок авторів статей;
  • слідкує за дотриманням прав інтелектуальної власності;
  • розробляє рекомендації й правила рецензування рукописів;
  • зберігає конфіденційність індивідуальних даних реципієнтів – досліджуваних, які брали участь у психолінгвістичних лонгитюдних і масових експериментах;
  • враховує механізми розв’язання конфлікту інтересів;
  • публікує виправлення, уточнення, спростування й вибачення, коли це необхідно;
  • надає можливість здійснення апеляції;
  • дотримується толерантності в спілкуванні.

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < серпня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
431669
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
61
259
2535
4673
431669

Your IP: 54.224.220.72