Форма для заповнення «Відгук рецензента на статтю»

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПСИХОЛІНГВІСТИКА»,
«ПСИХОЛИНГВИСТИКА»,
«PSYCHOLINGUISTICS»

Періодичний збірник наукових праць видається

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

м. Переяслав-Хмельницький, Україна

 

Головний редактор: проф. Калмикова Л.О.

   

ВІДГУК РЕЦЕНЗЕНТА НА СТАТТЮ

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

назва статті

______________________________________________________________________________________________

Автор(и)

 

 

Оригінальність та актуальність статті_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Відповідність назви та анотації змісту статті________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Ступінь наукової новизни дослідження (що доведено, отримано, встановлено, визначено,
запропоновано вперше, удосконалено, набуло подальшого розвитку тощо_____________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Цінність отриманих результатів для подальшого розвитку теорії та практики наукової галузі___________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Доречність і коректність використання методів і матеріалів, що розкривають зміст дослідження
та його статистичні дані ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Вмотивованість структурних компонентів тексту, ілюстративного матеріалу,
якість оформлення рисунків_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Повнота представленості теоретичного й експериментального матеріалу; релевантність отриманих
результатів досліджуваним реаліям ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Відповідність висновків меті та завданням дослідження, їх обґрунтованість і переконливість__________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Достатня кількість використаних джерел та їх відповідність змісту____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Якість опрацювання літературних джерел і оформлення списку літератури____________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Відповідність статті в цілому й окремих її елементів встановленому редакцією обсягу (тексту, таблиць,
ілюстративного матеріалу, бібліографічних посилань)_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Правильність і коректність оформлення статті (науковий стиль, прийнята термінологія,
чіткість формулювання, зрозумілість для сприйняття, чіткість, логічність,
послідовність викладу матеріалу, аргументованість тощо) ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Структурування статті з урахуванням вимог та норм до наукових публікацій згідно з Постановою ВАК
України від 15.03.2003 р. №7-05/1, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1111 від
17.10.2012 р. щодо «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»_________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 

 
ОЦІНКА ЯКОСТІ СТАТТІ
(зазначте необхідне) 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ РЕЦЕНЗЕНТА
(зазначте необхідне)

Відповідає галузевому профілю Збірника

Може бути рекомендована до друку у поданому вигляді

Вносить певний вклад у розвиток розглянутої проблеми

Необхідно внести зміни з урахуванням пропозицій рецензента

Якісна, оригінальна та важлива для
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Потребує значної мовно стилістичної технічної редакції

Не відповідає вимогам,
які висуваються
до наукових публікацій

Потребує додаткового рецензування:
(Пропозиції щодо рецензента, ПІБ/б)
________________________________
________________________________
________________________________

Не відповідає галузевому профілю Збірника

Відхилити

 

 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ, АКТУАЛІЗОВАНІ РЕЦЕНЗЕНТОМ

Зауваження та пропозиції рецензента є важливою частиною рецензії. Вони мають бути виражені й оформлені в такий спосіб, щоб їх можна було передати безпосередньо автору (-ам) без змін і усунути дискусійність окремих аспектів (тез, положень), озвучених рецензентом.

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ
__________________________________________________

______________________
  Прізвище, ім’я, по батькові Підпис

 

 

Адреса редакції:
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»,
ауд. 207, лабораторія «Психолінгвістика розвитку», вул. Сухомлинського 30,
м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., 08401.

Тел.: +38-063-591-92-17; +38-097-525-21-42  • E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 http://psychling.phdpu.edu.ua

ИНДЕКСИРОВАНИЯ

book3.jpg
<< < Июнь 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
416939
Сегодня
Вчера
На этой неделе
В этом месяце
Все дни
1
229
571
6498
416939

Your IP: 54.159.91.117